Welkom op de website van de

Polski Owczarek Nizinny Club in Nederland

Inschrijfformulier lidmaatschapU verklaart hierbij als lid te willen worden beschouwd van de Polski Owczarek Nizinny Club in Nederland en daarmee de rechten en plichten te aanvaarden zoals in de statuten en het huishoudelijk reglement zijn bepaald, waaronder het betalen van contributie verbonden aan het lidmaatschap.

Verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken bij uw inschrijving alleen persoonsgegevens die u zelf heeft ingevuld. Uw persoonsgegevens worden veilig opgeslagen in het leden administratiepakket en worden bewaard zo lang als u lid blijft van de Polski Owczarek Nizinny Club in Nederland.

Uw NAW-gegevens gebruiken wij voor het verzenden van ons clubblad. U ontvangt jaarlijks op uw e-mailadres het verzoek tot betaling van de contributie. Het telefoonnummer kunnen wij gebruiken als wij contact met u op willen nemen. Uw geboortedatum hebben wij nodig zodat wij kunnen verifiëren of u meerderjarig bent. Uw rekeningnummer gebruiken wij om uw bankbetalingen te controleren en verwerken.