Welkom op de website

van de PON Club NL

Inschrijven Kampioenschapsclubmatch 2020

Zondag 8 november 2020
Locatie: Dogcenter, Jan Stuversdreef 4, 5315 NZ Kerkwijk
Keurmeester mw. L. van Waardenburg
 
Dit formulier kan tot uiterlijk 25 oktober 2020 worden gebruikt.
U bespaart ons veel moeite indien u het formulier duidelijk en volledig invult.


 Inschrijfgeld Leden Niet-Leden
     
Puppedup- en Vrijeklas € 10,00 € 10,00
Jongestepuppy en Puppyklas € 15,00 € 20,00
Overige klassen, 3 t/m 8 € 22,00 € 27,00
Overige klassen (3 t/m 8), 2e en volgende hond van 1 eigenaar € 17,50 € 22,50
     
Koppelklas gratis  
Inventarisatie in combinatie met inschrijving KCM gratis
Lunch € 8,75 per persoon  

 

Drag and drop files here or Browse


* De klasse 1 en 2 doen niet mee voor het CAC
** Bij klasse 7 dienen bewijsstukken (fotokopieën) te worden meegezonden. Zonder deze bewijs stukken wordt de hond in de open klasse ingeschreven. Verandering van klasse op de clubmatch is niet mogelijk.
*** Bij inschrijving inventarisatie kopie stamboom meebrengenHet totaalbedrag dient gelijktijdig met het inschrijfformulier te worden overgemaakt op rekeningnummer: NL33 RABO 0358 5587 00 t.n.v. PONclub o.v.v. “KCM 2020” en stamboomnummer.

Indien het inschrijfgeld niet is bijgeschreven, dan dient u op de dag zelf aan de penningmeester € 2,50 per hond extra te betalen.

Het tentoonstellingsreglement, de regels uit het KR van de Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland en de regels van de FCI zijn van toepassing. Deze regels zijn een onderdeel van dit inschrijfformulier. Door in te zenden verklaart u bekend te zijn met deze regels en deze te accepteren. Inzenden van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan.

 

Wat u zeker niet moet vergeten wanneer u naar de kampioenschapsclubmatch gaat :

* Kleedje en/of Bench voor de hond

* Waterbakje

* Borstel

* Beetje voer

* Stoeltje voor uzelf

* Vaccinatieboekje van de hond

* Plastic zakjes voor "ongelukjes"

* Speld voor het draagnummer