Welkom op de website

van de PON Club NL

BLV 17 november 2019

 

Locatie Aardbeienhof 
Adres: Koksedijk 1, 5421 ZB te Gemert
Tijdstip: 13.30 uur


Agenda:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken m.b.t. deze vergadering
4. Bestuursverkiezing
4.a Samenstelling Kascontrolecommissie
5. W.v.t.t.k.
6. Rondvraag
7. Sluiting