Welkom op de website van de

Polski Owczarek Nizinny Club in Nederland

Inschrijfformulier Inventarisatie 2022

Inzender verklaart dat, voor zover hem bekend is, de door hem ingeschreven hond gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden, waardoor gevaar voor besmetting, hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijk karakter, in het bijzonder te vrezen valt. Hij verklaart voorts geen bezwaar te hebben tegen publicatie van het verslag en de hond niet te zullen inzenden indien de aangegeven omstandigheden zich voor de Inventarisatie mochten voor doen.