Welkom op de website van de

Polski Owczarek Nizinny Club in Nederland

Plan Fairfok

fairfok logo

Diverse partijen uit de sector vinden het niet alleen belangrijk dat er maatregelen genomen worden voor een gezonde hond in Nederland, maar willen daarin ook hun verantwoordelijkheid nemen. Zij hebben zich gebundeld in het Platform Fairfok.

Het gaat om de volgende organisaties:

 • Raad van Beheer
 • Universiteit Utrecht Faculteit Diergeneeskunde
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD)
 • Wageningen University and Research Centre
 • Koninklijke Hondenbescherming
 • Platform Verantwoord Huisdierenbezit
 • Stichting Zeldzame Huisdierenrassen
 • Hogeschool HAS Den Bosch
 • Citaverde College
 • Van Hall Larenstein
 • Dibevo

Met elkaar is een projectplan opgesteld: Plan van Aanpak Fairfok. Het projectplan beschrijft de ambities van de partijen en de maatregelen die zij willen nemen. Sommige maatregelen liggen voor de uitvoering bij één organisatie, bij andere maatregelen zullen verschillende partijen samenwerken. Het projectplan richt zich niet uitsluitend op rashonden, maar ook op niet-rashonden. Ook is er aandacht voor de grootschalige import van honden. Het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) ondersteunt de ambitie van de intentieverklaring. De Dierenbescherming neemt een actieve rol in bij de verdere uitbouw van het plan vanaf 2019 naar concrete porducten en diensten.

Met de implementatie van het projectplan is al begonnen. Naast maatregelen waarover de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer al eerder besloten heeft, staat er ook een beperkt aantal nieuwe maatregelen in het projectplan. Als voor deze maatregelen aanpassing van het Kynologisch Reglement nodig is, moet de Algemene Vergadering voor deze aanpassing(en) stemmen. Wij maken in het projectplan dit voorbehoud.

Wij presenteren de vernieuwingen en gerealiseerde stappen in het Nederlands beleid voor fokken en houden van honden. We presenteren deze resultaten niet alleen aan de betrokken partijen, maar ook aan de internationale hondenwereld en de Nederlandse samenleving.

Het complete plan en de rapportages aan de 2de kamer zijn hieronder te downloaden en te lezen. Je vindt hieronder ook de antwoorden op vragen vanuit de achterban aan ons over het projectplan en informatie over onderdelen uit het plan. Daarnaast kun je hier het werkplan downloaden. Dit werkplan is opgesteld door de projectsecretaris, ir. Geert van der Peet.

Fairfok: zo kies je een gezonde en sociale hond

Bij het kopen van een gezonde en sociale hond komt veel kijken. Het Fairfok platform heeft speciaal voor hondenkopers een brochure uitgebracht met een overzicht van beschikbare informatie, diensten of producten van organisaties die zich actief inzetten voor de gezonde en sociale hond in Nederland.

De brochure is bedoeld voor potentiële kopers van een hond. Hierin is informatie gebundeld over te verwachten eigenschappen van een type hond of ras, wat er nodig is voor het (onder)houden van een hond, over opvoeding en cursussen en over adoptie van een hond uit binnen- of buitenland.

Download de pdf brochure hier