Welkom op de website van de

Polski Owczarek Nizinny Club in Nederland

Verplichte Registratie in Landelijk Systeem

 
 Reg. 1 11
 
VANAF 1 NOVEMBER VERPLICHTE REGISTRATIE FOKKERS IN LANDELIJK I&R-SYSTEEM
 
De nieuwe Identificatie & Registratie (I&R) Hond is per 1 november 2021 van kracht. In dit systeem worden de fokker, importeur, dierenarts of chipper verplicht geregistreerd.
Het is dan direct duidelijk waar de hond vandaan komt, en van wie de hond een chip en paspoort kreeg. De regeling moet zorgen voor een betere controle op de hondenhandel, zodat illegale en malafide hondenhandel beter kan worden aangepakt.

Informatie voor fokkers
Iedere fokker moet zich eenmalig laten registreren. Deze registratie is ook verplicht als je slechts één nestje wilt fokken! Bedrijfsmatige fokkers moesten zich al langere tijd registreren via een zogenaamd UBN-nummer. De registratie van een niet-bedrijfsmatige fokker heet ook UBN-nummer, maar hoeft niet aan de voorwaarden voor bedrijfsmatige fokkerij te voldoen. Aan de eenmalige registratie zijn kosten verbonden. De UBN-registratie voor niet-bedrijfsmatige fokkers gaat via hetzelfde loket van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Heeft u als bedrijfsmatige fokker al een UBN? Dan kunt u gewoon dat nummer blijven gebruiken. Niet-bedrijfsmatige fokkers kunnen nu al een UBN-nummer aanvragen via DigiD. Het nummer wordt direct toegewezen.
Voor meer info zie de pagina www.rvo.nl/hond-kopen.

Databank Honden
De aangewezen databanken heten vanaf 1 november ‘portalen’ bij de overheid. De Raad van Beheer is al geruime tijd bezig met de noodzakelijke aanpassingen van Databank Honden voor deze nieuwe I&R-regels. Wij zullen ervoor zorgen dat dit op 1 november klaar is, zodat alle fokkers en hondeneigenaren via Databank Honden aanmeldingen kunnen blijven doen voor hun honden.

Raad van Beheer kritisch
De Raad van Beheer is uiteraard voor maatregelen die de malafide fokkerij en handel effectief tegengaan. Wel zien we een tendens dat de grote groep fokkers die zich netjes aan de regels houden, waaronder de 6.000 fokkers van stamboomhonden, steeds meer regels opgelegd krijgt omdat een kleine groep fokkers en handelaren zich niet aan deze regels houdt. Wij hebben ons al eerder sterk uitgesproken tegen maatregelen die weer extra kosten of administratieve lasten opleveren bij onze fokkers (Raadar januari 2021, p. 7). De fokkers van stamboomhonden en alle gegevens zijn immers al geregistreerd en volledig transparant en herleidbaar.
 
Bron artikel; Nieuwsbrief Raad van Beheer, Radar september 2021