Welkom op de website

van de PON Club NL

Bestuurswisseling

 Bestuurswisseling

Naar aanleiding van het bericht dat het oude bestuur hun functies wilde neerleggen, heeft de Raad van Beheer na overleg met de oud secretaris besloten om een "tijdelijke secretaris" te benoemen.

Deze heeft op 17 november 2019 een Bijzondere Ledenvergadering uitgeschreven met als belangrijkste agendapunt een bestuursverkiezing.
Dit om zo snel mogelijk een nieuw bestuur te kunnen installeren zodat er weer gewerkt kan worden aan de toekomst van onze PON Club.
Zes nieuwe leden hebben daaraan hun medewerking toegezegd en zijn door de aanwezige leden verkozen als nieuw bestuurslid.

Met vriendelijke groet,

Namens het nieuwe Bestuur PON Club Nederland