Welkom op de website van de

Polski Owczarek Nizinny Club in Nederland

Doelstelling

De instandhouding en verbetering van het ras;

 • De bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder.
 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van de Polski Owczarek Nizinny.

Te behalen door:

 • Het organiseren van Inventarisatiedagen, Jongehondendag en Kampioenschapsclubmatch;
 • Het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken en opvoeden van de Polski Owczarek Nizinny;
 • Het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen het ras en het treffen van maatregelen ten uitvoering van die plannen;
 • Het uitgeven van een Clubblad of Periodiek;
 • Het deelnemen aan het overleg binnen de georganiseerde kynologie;
 • Al hetgeen verder aan het doel dienstbaar kan zijn, een en ander voor zover daarbij niet wordt gehandeld in strijd met de statuten, reglementen en wettige besluiten van de Raad van Beheer.

Activiteiten:

 • De vereniging geeft een clubblad uit vol wetenswaardigheden, mededelingen en verhalen van PON eigenaren;
 • De vereniging heeft overlegvergaderingen waar alle leden aan deel kunnen nemen en waarin allerlei zaken besproken worden die met het fokken te maken hebben;
 • De PON Club organiseert ieder jaar diverse evenementen zoals de Kampioenschapsclubmatch, inventarisaties en de Jongehondendag.