Welkom op de website van de

Polski Owczarek Nizinny Club in Nederland

Kynologisch Reglement

Wie in Nederland deelneemt aan een door de Raad van Beheer gereglementeerde activiteit, accepteert daarbij de regels die binnen de kynologie gelden. “Aanvaardt de rechtsmacht van de Raad van Beheer”, heet dat in juridische terminologie. In de Statuten, het Kynologisch Reglement en het Huishoudelijk Reglement vind je deze regels.

Kynologisch Reglement als containerbegrip

In de kynologische volksmond spreekt men over het Kynologisch Reglement, terwijl men daarmee verschillende reglementen bedoelt: de statuten, het Kynologisch Reglement, het Huishoudelijk Reglement, het Reglement van Orde voor de Algemene Vergadering, de Algemene Voorwaarden van Levering en het Register op het Kynologisch Reglement. In de uitgave die bekend staat als het Kynologisch Reglement hebben deze verschillende reglementen een plaats. De term ‘Kynologisch Reglement’ is daarmee een containerbegrip.

Het onderdeel Kynologisch Reglement

Het feitelijke Kynologisch Reglement regelt een aantal zaken, namelijk:

  • De organisatie van de Nederlandse kynologie.
  • De registratie van rashonden in het stamboek en dingen die daaraan gerelateerd zijn, zoals de registratie van kennelnamen en de uitgifte van rashondenlogboeken.
  • De exposities (tentoonstellingen, kampioenschapsclubmatches en clubmatches) en de keurmeesters.
  • De wedstrijden, examens en praktijkproeven bij het sporten en werken met honden.
    Het tuchtrecht.
  • Bezwaar en beroep.

Het Kynologisch Reglement verandert regelmatig: artikelen vervallen, worden aangevuld of anders geformuleerd. Het bestuur van de Raad van Beheer moet voorgenomen wijzigingen in het Kynologisch Reglement voorleggen aan de Algemene Vergadering. Als de Algemene Vergadering instemt met de wijziging, publiceren wij het besluit. Daarna treedt de wijziging in werking.


Hieronder kan je het Kynologisch Reglement downloaden. Let op: dit zijn ruim 160 pagina’s en omvat alle formele reglementen van de Raad van Beheer.

icoonpdf Kynologisch Reglement geldig vanaf 1 januari 2020

In de versie zoals je hem downloadt, zijn de aanpassingen die formeel door de Algemene Vergadering voor deze datum goedgekeurd zijn verwerkt. Aanpassingen ten opzichte van de vorige versie zijn gemarkeerd. In het algemeen verschijnt er in januari en in juli/augustus een nieuwe versie.